Family And Friends

دوره های ویژه کودکان

Family and Friends

گروه زبان کودک واژه

گروه آموزش زبان کودک واژه، با رویکردی متفاوت نسبت به آموزش آنلاین، بر آن شده است تا از این طریق آموزش را با  خلاقیت و فعالیت ترکیب کرده و فضای آموزش مجازی را برای گروه سنی 8 تا 12 سال جذاب تر کند. در این راستا، کلاس های آموزشی به مدت 60 دقیقه برگزار می شود چرا که از دیدگاه علمی، مدت زمان مفید تمرکز و یادگیری کودکان از 15 دقیقه شروع می شود و رعایت مدت زمان مفید برای این گروه سنی می‌تواند علاقه، اشتیاق و همراهی کودکان را به دنبال داشته باشد که مهم ترین عامل یادگیری موثر است.

در دپارتمان تخصصی آموزش زبان کودکان واژه، هنگام آموزش سعی می شود از روش آموزش غیر مستقیم و تکرار براساس نحوه یادگیری زبان مادری استفاده شود. در این روش آموزشی، کودکان در معرض سوال و جوابهای مکرر، تصاویر، بازیها، فعالیت های عملی در قالب کارگاه های مختلف و انمیشن ها قرار می گیرند که می‌تواند در جهت یادگیری موثر و جذاب بسیار موثر باشند.

سری کتابهای Family and Friends به عنوان یکی از کتب کارآمد آموزش کودک در سیستم آموزش زبان کودک واژه در 7 سطح مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گرفتیم این سطوح را با توجه به روند یادگیری زبان دوم که بشکل بطنی و بلند مدت صورت می‌پذیرد، بر اساس بخش های مختلف درخت که نمادی از رشد یک دانه کوچک و مبدل شدن به یک گیاه تنومند می باشد، هر سطح را با نام بخش‌های مختلف یک درخت نام گزاری کنیم. اولین سطح این مجموعه، آموزش خواندن و نوشتن و در ادامه تقویت هر 4 مهارت بشکل همزمان می باشد. اسامی سطوح به همراه تعداد ترم هایی که ارائه می شوند به شرح ذیل می باشد :

Family And Friends

دوره های Root

English for kids

این سطح آموزشی در 5 ترم براساس کتاب English for Kids که توسط گروه کودک مجموعه زبان کودک واژه تهیه شده است، ارائه می شود.

Family And Friends 1

دوره های Ground

Family and Friends 1

این سطح آموزشی در 7 ترم و همراه با کتاب Family and Friends 1 آموزش داده می شود. در این ترم آموزشی فعالیت گفتاری و نوشتاری نسبت به سطح قبلی، به شکل جدی تری دنبال می شود.

Family And Friends 2

دوره های Stem

Family and Friends 2

این سطح آموزشی، در 7 ترم و همراه با کتاب Family and Friends 2 آموزش داده می شود که به آموزش هر چهار مهارت به صورت همزمان می پردازد.

Family And Friends 3

دوره های Trunk

Family and Friends 3

در این سطح آموزشی کتاب Family and Friends 3 در 7 ترم آموزش داده می شود.

Family And Friends 4

دوره های Leaf

Family and Friends 4

چهار مهارت در این سطح به همراه کتاب Family and Friends 4 به کودکان در 7 ترم آموزش داده می شود.

Family And Friends 5

دوره های Bloom

Family and Friends 5

در این سطح، کتاب  Family and Friends 5 در 6 ترم آموزشی ارائه می شود.

Family And Friends 6

دوره های Fruit

Family and Friends 6

کتاب Family and Friends 6 در 6 سطح، آخرین کتاب این دوره می باشد.

مجموعه آموزش زبان کودک واژه، با برگزاری کارگاه های تک جلسه ای، امکان استفاده از آموزش های عملی را برای گروهی از کودکان که علاقه به فضای کاملا عملی دارند فراهم کرده است. در این کارگاه های تک جلسه ای، خلاقیت، آشپزی، بازی های ریاضی و آزمایش های علوم در فضایی کاملا عملی ارائه می شود و فعالیت  کودکان در این کارگاه ها و دریافت آموزه ها در هر جلسه بشکل عملی و تئوری می‌تواند انگیزه ای برای ادامه یادگیری کودکان باشد.

در انتها امید داریم با توجه به یکی از محاسن بزرگ آموزش مجازی که همانا صرفه جویی در وقت می باشد، بیشترین بازدهی را در امر آموزش فرزندان شما عزیزان داشته باشیم .