آزمون تعیین سطح زبان 2024

تعیین سطح زبان انگلیسی کودکان و جوانان| Young Lerners

به بخش آزمون های تعیین سطح زبان رایگان آکادمی واژه خوش آمدید.

لطفا بسته به نیاز خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید. نمره تعیین سطح خود را یادداشت کرده و زمان ثبت نام به مسئول ثبت نام اعلام کنید.

با آرزوی موفقیت

آزمون های تعیین سطح زبان انگلیسی

تعیین سطح زبان انگلیسی کودکان و جوانان| Young Lerners

به زودی...

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی تجارت (Young Learners)

تعیین سطح زبان انگلیسی تجارت| Business English

به زودی...

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی تجارت (Business English)